World Championships / Grand Prix Speedway

Speedway: Jerzy Szczakiel (1949-2020)